Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EXPEDITION AFFÄRSUTVECKLING

Ett äventyr och utveckling i Affärsutveckling som består.

Ta med dina säljare, personal på den bästa utbildning ni varit på Att skapa minnesvärd utveckling som består. Det är det som Utebildarna är bäst på.

Vad är den viktigaste delen på ditt företag inom affärsutveckling?
Våra fem huvudområden är

  • Säljutveckling ( Träna sälj med klättring eller andra friluftsaktiviteter)
  • Kommunikation ( Träna med GPS-äventyr och samarbetsövningar eller andra aktiviteter)
  • Varumärke (Forma ditt varumärke genom Walk& talk på en vandringsled)
  • Affärsmannaskap (Låt hela ditt företag tänka Mål och resultat med en Triathlon
  • Värdegrund (Implementera / Ta fram ditt företags värdegrund genom en frilufts kamp

  • Utebildarna skapar minnesvärd utveckling som består
  • De största hindren sitter ofta i oss själva men när vi övervinner dessa och vågar ta de där kliven som vi först trodde var omöjliga då stärks vårt självförtroende och vi växer som människa.
  • Utebildarna har erfarna Seniora konsulter inom Affärsutveckling och Försäljning som leder er rätt.
Relaterade artiklar