Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Expedition Grupputveckling

Ett äventyr I Grupputveckling som består.

Ta med din grupp, hela företaget på den bästa utbildning ni varit på Att skapa minnesvärd utveckling som består. Det är det som Utebildarna är bäst på.

Vad är den viktigaste delen på ditt företag just nu med din personal? Våra fyra huvudområden är

  • Teambuilding (Vill ni bygga upp vikänslan och samhörigheten i gruppen med samarbetsövningar kombinerat med äventyr på sjö eller land och skog.

  • Grupputveckling Innan aktiviteten fyll i gruppanalyser eller personprofiler som ni använder för att forma gruppen dit den ska gå

  • Personliga olikheter Få gruppen att samarbeta bättre och utnyttja sina styrkor till max genom samarbetsövningar och GPS-äventyr

  • Konflikthantering (Lossa på knutarna på repen som ni bygger över ån och bearbeta konflikterna på ett positivt sätt)

  • Utebildarna skapar minnesvärd utveckling som består
  • De största hindren sitter ofta i oss själva men när vi övervinner dessa och vågar ta de där kliven som vi först trodde var omöjliga då stärks vårt självförtroende och vi växer som människa.
  • Utebildarna har erfarna beteendevetare och kunniga konsulter inom Grupputveckling och som leder er rätt.
Relaterade artiklar