Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Expedition Hälsa

Ett äventyr och samtidigt utveckling för friskare medarbetare och en hälsosammare arbetsplats.

Ta med dina medarbetare på en inspirationsdag i hälsans tecken. På ett spännande sätt stimulerar Utebildarna till ökad medvetehet om vad som stärker och utvecklar det friska hos människor, grupper och organisationer.

Att skapa minnesvärd utveckling som består.
Det är det som Utebildarna är bäst på.

Vad är den viktigaste delen på ditt företag inom hälsa och hälsofrämjande?
Våra tre huvudområden är

  • Goda matvanor (Vad skapar förutsättningar för att vara pigg och effektiv på arbetet även när klockan är halv tre på eftermiddagen? Minska sjukskrivningarna genom att satsa på att ge personalen kännedom om god kosthållning!)
  • Rörelseglädje ( Öka ork och uthållighet och bygg hälsa och gemenskap på ditt företag Genom att öka medvetenheten om vikten av fysiskaktivitet så kan ni även minska nack- och ryggbesvär.
  • Mental styrka (Hållbar hälsa skapas av tydliga mål, hög motivation och rätt tänk. Genom att träna sina tankar kan man ändra vanor och bryta invanda mönster. Utebildarna kan coacha dina medarbetare till en hälsosammare livsstil!)

Utebildarna skapar minnesvärd utveckling som består.
De största hindren sitter ofta i oss själva men när vi övervinner dessa och vågar ta de där kliven som vi först trodde var omöjliga då stärks vårt självförtroende och vi växer som människa och organisation.

  • Utebildarna har erfarna hälsokonsulter som leder er rätt!
Relaterade artiklar