Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Expedition Hälsofrämjande

Ett Äventyr och samtidigt en Utvecklingsdag för att främja hälsa, arbetsglädje och hållbar, lönsam utveckling för er arbetsplats.

Tillsammans med Utebildarnas hälsokonsulter får ni på ett spännande och kreativt sätt arbeta med era friskfaktorer (de faktorer som enligt forskning och erfarenhet gör att vi mår bra och fungerar bra). Allt i syfte att skapa en mer välmående personal och organisation.

Att skapa minnesvärd utveckling som består.
Det är det som Utebildarna är bäst på.

Vad är den viktigaste delen på ditt företag inom hälsa och hälsofrämjande?
Våra tre huvudområden är

  • Kommunikation och gott bemötande
  • Tidsoptimering och resursfördelning
  • Mål och motivation

Utebildarnas hälsokonsulter arbetar med en salutogen ingång vilket innebär att utvecklingen sker med fokus på det friska och på individens och organisationens styrkor och förmågor. KASAM-begreppet tillsammans med värdegrundsrelaterade frågor lägger grunden för dagen.

Utebildarna skapar minnesvärd utveckling som består.

Relaterade artiklar