Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Expedition Målfokusering

Utveckla ert arbete kring målfokusering med Utebildarnas resultatinrikade konsulter.

Att sätta ambitiösa mål är ibland lätt, att arbeta systematiskt mot målen kan vara svårare. Låt Utebildarna hjälpa dig!

Med praktiska verktyg i naturen hjälper vi dig att ta ytterligare ett steg närmare ditt och din organisations mål.

Tillsammans med Utebildarnas konsulter Nicklas Lautakoski och Annelie Pompe som bland annat har ett världsrekord i fridykning och en cykelresa till Kina på CV:t så lär du dig hur man arbetar systematiskt mot högt uppsatta mål.

Nicklas LautakoskiAnnelie Pompe
Thomas Traneving

Kanske tillsammans med någon av ovan personer och vår seniora ledarskapskonsult Thomas Traneving som förutom att han vet hur man sätter upp mål i företag även är en av våra kändaste näräventyrare.

Våra tre huvudområden är

  • Huvudmål och delmål - systematisk målfokusering
  • SMARTA mål
  • Mål och motivation
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara