Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Explosionsskydd


Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö? Då är det här utbildningen för dig. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-diplom, Explosion Protection Manager.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en fördjupad kunskap kring hur du hanterar företagets verksamhet i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö. Allt i enlighet med EU-direktiv och lagstiftning.

Ämnesområden

  • Allmänna principer för riskhantering
  • Explosionsrisker
  • Lagar och regler
  • Organisatoriska och tekniska explosionsskyddsåtgärder
  • Beredskapsplanering

Avsedd för

Dig som är föreståndare för brandfarliga varor eller säkerhetsansvarig på företag med risker i en explosionsfarlig miljö.

Förkunskaper

För att delta på den här utbildningen krävs att du har ett CFPA Europe-certifikat, Explosion.

Relaterade artiklar

Ansök till Explosionsskydd, Brandskyddsföreningen


 
×