Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Facilitering för chefer 1 dag

Den här kursen är för chefer som önskar få ännu större engagemang hos sina medarbetare på möten. Vi belyser särskilt dilemmat med att både vara chef/ledare och samtidigt ha rollen att motivera och få med alla på tåget. Möten är en stor dold kostnad i de flesta organisationer – på den här kursen får du lära dig hur du kan få ut maximal effektivitet på dem och samtidigt öka delaktighet och engagemang under och mellan möten.

Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap i mötesledning. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, hur man får bättre struktur på möten och olika typer av verktyg för att underlätta diskussioner och dynamiken på möten. Vi provar på  några enkla metoder som direkt går att använda på hemmaplan för att skapa dialog, generera idéer och  lösa problem tillsammans. Kursledarna är internationellt certifierade i facilitering enl IAF och har båda ca 15 års erfarenhet av att leda möten i olika typer av grupper.

Kursmål

Efter kursen kan du…

·   skapa bättre struktur i dina möten

·   använda handfasta hjälpmedel för att öka delaktighet och tillvarata kreativitet

·   använda dig av facilitatorrollen

·   enkla handgrepp för att hantera gruppens dynamik

Målgrupp & förkunskaper

Du …

·   är chef/ledare och vill utveckla din förmåga att planera och leda effektiva möten

·   vill öka engagemanget och kreativiteten hos dina medarbetare

·   vill kunna tillämpa det du lärt dig direkt efter kursen 

·   sätter värde på att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter

Kursen är metodoberoende vilket gör den till ett bra komplement till andra ledarskapskurser eller metodkurser.

Ur innehållet

·        Inledning och ”uppvärmning”

·        Vad är facilitering?

·        Hur och när kan jag som chef/ledare agera som facilitator? 

·        Hjälpmedel för att skapa engagemang

·        Att tänka på före-under-efter mötet

·        Gruppens dynamik

·        Praktiska övningar

·        Sammanfattning och slutreflektion

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. (Kursen kan även ges på engelska)

Kursmaterial


"Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering", av Pia Villför Larsson och Maria Eliasson!

Relaterade artiklar