Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Fallskydd Användarutbildning

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagarna lär sig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Därmed ökar användarnas produktivitet samtidigt som risken för olycksfall och skador på människor minskar.

Deltagaravgift 2 100 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

  • Fallskydd
  • Lagar och föreskrifter
  • Produktkategorier
  • Planering
  • Att tänka på
  • Praktik
  • Teoriprov

Målgrupp

Personal som använder eller kan komma att använda personligt fallskydd.

Intyg och uppföljning

Efter godkänt prov skickar Ramirent utbildningsbevis till kursdeltagarna. Utbildningsinsatser registreras och påminelse skickas när det är dags för uppföljning .

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Kort om Ramirent

Ramirent är en ledande leverantör av maskinuthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Kort om Ramirentskolan

Ramirentskolan erbjuder utbildningar för en säker arbetsplats.

Arbete på höjder, i trafik, med heta processer och liknande innebär risker. Med Ramirentskolans utbildningar kvalitetssäkrar du din byggarbetsplats. Resultatet blir ett smidigare och mer effektivt projekt som också blir säkrare. Alla Ramirents utbildningar leds av certifierade kursledare och finns på flera orter över hela landet. Vi hjälper dig med utbildningsplanering utifrån dina behov och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos dig.

Välkommen till Ramirentskolan!

Relaterade artiklar