Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Familjeterapi

Contars diplomerande utbildning inom familjeterapi erbjuds som självständig kurs men även som påbyggnadskurs för den som läst Contars utbildning till KBT-terapeut och önskar vidareutveckla sig till familjeterapeut. För diplom till familjeterapeut krävs även eget klientarbete med par och/eller familj. 

Contars utbildning inom familjeterapi riktar sig till den som önskar bredda sina kunskaper inom systemteori och dess påverkan för den individuella utvecklingen, så väl som för relationer mellan individer. Systemisk terapi menar att problem och psykosociala symptom har sitt ursprung i relationerna mellan de människor som finns i det nära sammanhanget t.ex. familj, nätverk och kollegor. Utbildningen i familjeterapi är en högst relevant utbildning för dig som vill arbeta med familjestöd.

Under kursens gång berörs socialkonstruktionistiska aspekter, hur vårt sätt att kommunicera med varandra får olika utfall, diskussion kring evidensbaserad forskning samt egna reflektioner gällande ämnet i stort och olika teorier på området.

Kursinnehåll:

  • Systemteori
  • Kommunikationsteori
  • Olika skolor inom familjeterapin
  • Genogram – familjekarta
  • Språksystemisk familjeterapi
  • Narrativ familjeterapi
  • Neuropsykiatri i ett familjeperspektiv
  • Evidens

 

Relaterade artiklar