Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


FAR EAST MANAGEMENT AB

Vi kan Kina!

Genom egen kunskap, kinesisktalande personal och ett stort kontaktnät på plats kan vi hjälpa ert företag att etablera sig på den kinesiska marknaden.

Kinas växande betydelse och potential som marknad kan inte överskattas. Att inte finnas etablerad i Kina innebär för de flesta företag förlorade möjligheter och marknadsandelar som kommer att fyllas av konkurrenter. Svenska investeringar i Kina har ökat och var fjärde dag görs en ny svensk etablering. Med ständigt föränderliga regler och restriktioner på olika nivåer är Kina dock ett svåröverskådligt land ur på många sätt. Kinesisk affärskultur utgör också en utmaning. Här kan vi bistå med lokalkunskap och kontakter för att se till att möjligheter tas tillvara på bästa sätt.

Aktuella frågor som vi kan hjälpa ditt företag med:

  • Etablering av representationskontor, joint venture och helägda dotterbolag
  • Internationella strukturer för investering och framtida vinsthemtagning
  • Skattefrågor vid nyetablering och omstrukturering av befintlig verksamhet
  • Skatt- och tullfrågor vid import och export
  • Hållbar affärsutveckling och riskhantering i frågor om miljö & ansvar
  • Revision och redovisningsfrågor
  • Individfrågor som uppehålls- och arbetstillstånd, anställningsfrågor, individbeskattning
  • Rekognoserings resor
  • Mässbesök & kontaktförmedling
  • Utbildning i det kinesiska språket & kulturen

Utbildning

För den som intresserar sig för Kina och kinesisk kultur öppnar sig en hel värld att utforska.

Det finna alltid nya områden att utforska i den stora och långa kinesiska historien och kulturen. Konfucius 2500 år gamla ord ” kunskap är att känna till vad det är man vet – och att känna till vad det är man inte vet” gäller än idag . För att vara framgångsrik i Kina behöver man känna till grunderna i den kinesiska kulturen och språket – en ”kinesisk allmänbildning” är bra att skaffa sig när man förbereder sig för att ta klivet in i Kina.

Vi kan hjälpa er och er personal att undvika de vanligaste felen

I våra kursdagar ingår grundläggande undervisning i :

- kinesisk historia – språket och tecknen – mat och dryck – familjeliv – ekonomi & samhällsfrågor – utbildning – religion m.m

Företagsetablering

Genom egen kunskap, kinesisktalande personal och ett stort kontaktnät på plats kan vi lösa varje utmaning. För att lyckas med investeringar och affärer med Kina krävs att kunskap förenas med kontakter och erfarenhet. Vårt China Team bygger broar för affärer mellan Kina och Sverige. Vi erbjuder rådgivning och affärsstöd till svenska företag som vill göra affärer i Kina / Asien. Vi förmedlar även kontakter, Vi kan hjälpa er med

Etablering och affärskontakter
Kinesisk affärskultur
Juridik & avtalsfrågor
Språk & kommunikation
Relocation
Rekonoseringsresor
Event & mässbesök
Hitta partners / leverantörer & produkter
Utbildning i språk & kultur

Om oss

SVERIGES STÖRSTA KINA-ARRANGÖR GENOM TIDERNA!
Svensk-kinesiska Resebyrån AB bildades 1978 och har under åren varit marknadsledande och största arrangör av resor till Kina från de nordiska länderna. Genom åren har tiotusentals resenärer rest med oss till Kinas alla hörn.

Vi arrangerar veckoresor till Peking och rundresor till övriga Kina. Dessutom skräddarsyr vi gruppresor, konferenser och incentiveresor efter kundens egna önskemål, kontakta oss för förslag. Våra resor bokas direkt med oss eller genom lokala resebyråer runt om i landet.

Våra resor leds av våra kunniga svenska färdledare och kinesiska guider, svensk- eller engelsktalande, som kan Peking och Kina på sina fem fingrar. Runt om i Kina finns hotell av alla typer, allt från vanlig turistklass till internationella lyxhotell. Alla våra resenärer får vårt innehållsrika häfte "Praktiska råd och tips inför kinaresan" med all nödvändig information om resan och förhållandena i Kina. Våra medarbetare, färdledare och guider har det brinnande intresse och den unika kunskap som gör din kinaresa till något alldeles extra – ditt livs resa!

Rickard Holmgren – Konsult

15 års erfarenhet av Kina och talar kinesiska . Har bott i landet under många år och besökt alla delar av landet. Kom först till Kina 1987 och har följt landets utveckling. Utbildad inom Ekonomi och marknadsföring samt kinesisk historia, språk och kultur. Stationerad i Stockholm men reser regelbundet till Kina & Asien

Christer Ljungwall – Rådgivare

Christer Ljungwall är doktor i nationalekonomi, tidigare verksam vid China Economic Research Center, CERC vid Handelshögskolan i Stockholm. Mellan åren 2004-2009 var han gästforskare vid China Center for Economic Research på Pekings Universitet. Christer har senast varit ADB,s chefsekonom i Mongoliet och där också fungerat som bankens resursperson i Kinafrågor. Han arbetar nu på uppdrag av flera internationella organisationer och deltar i ett antal forskningsprojekt kring Kinas ekonomi.


Far East Management AB     Svensk-Kinesiska Resebyrån

Relaterade artiklar