Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Fel i fastighet

Vad är ett fel i fastighetsrättslig mening och vilket ansvar åligger en säljare, en fastighetsmäklare och en besiktningsman? Under kursen behandlas dessa frågor och den praktiska hanteringen av felansvaret. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Kursen går igenom grunderna för säljarens felansvar och de påföljder en köpare kan göra. Den behandlar även fastighetsmäklarens och besiktningsmannens ansvar i förhållande till köparen och säljaren.

Tyngdpunkten för kursen är att tydliggöra den praktiska hanteringen av felansvaret och åskådliggöra de bedömningar avseende felansvaret som kan utläsas av rättspraxis.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Vad utgör ett fel och vad innebär felansvaret?
  • Vilka byggnormer och byggregler har betydelse?
  • Vilka påföljder kan göras gällande?
  • Friskrivningar
  • Reklamation och preskription
  • Vilket ansvar har fastighetsmäklaren?
  • Vilket ansvar har besiktningsmannen?
  • Vilka bedömningar framgår av rättspraxis och vad avgör vem som är ansvarig för fel?

Föreläsare

Christoffer Löfquist, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Oscar Wackling, Advokat och delägare, Foyen Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighetsrättsjurister, försäkringsjurister, kommunjurister, mäklare och andra som kommer i kontakt med denna typ av frågeställningar.

 
Relaterade artiklar