Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Fel i häst

Kursen ger en allmän genomgång av aktuella frågeställningar samt legala regleringar med fördjupning inom specifika delar inom det rättsliga området.

Kursbeskrivning

Hästens roll i samhället har förändrats radikalt under de senaste 60 åren. Arbetshästen är i princip borta men antalet fritids- och tävlingshästar har ökat så att det idag finns fler hästar än på 1930-talet. Allt efter det att värdet på objektet (hästen) ökat har även tvister i samband med överlåtelser ökat likväl som tvister om äganderätten till häst.

Flera återkommande juridiska frågor känns igen från våra allmänna regler om försäljning av lös egendom. Det gäller bland annat frågor såsom vad som kan anses vara "fel" och dolda fel i objektet, veterinärens roll och frågan om befintligt skick. Frågan om försäljningen skett i näringsverksamhet till konsument eller ej är även en vanlig återkommande fråga,  det vill säga om reglerna i konsumentköplagen skall gälla eller ej.

Hästen som "vara" gör att frågeställningarna ofta är artspecifika varför det krävs god kunskap för att kunna ge juridisk rådgivning i samband med hästaffärer.

Kursen ger en allmän genomgång av frågeställningarna och de legala regleringarna med fördjupningar inom de mest aktuella delarna. Under kursen behandlas även försäkringsfrågorna och de svåra värderingsfrågor som ofta uppkommer vid tvist.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Aktuella lagar
  • Nya rättsfall
  • Avtal om överlåtelse av häst och andra typer av avtal om hästen
  • Vad är eller kan vara fel i häst rent juridiskt?
  • Hästbesiktning och intygsskrivning
  • EU-regler
  • konsumentköplagen tillämplighet
  • Utvecklingen i rättspraxis
  • Praktisk konfliktlösning

Kursledare

Lars Deckeman, advokat vid Advokatfirman Deckeman
Claes Pettersson, advokat vid Advokatfirman Ljung.

Övriga föreläsare

Katarina Hallnér, advokat

Dan Nordenberg, advokat

Henrik Nyberg, veterinär

Målgrupp

Seminariet riktar sig till advokater, domare och andra jurister som arbetar med överlåtelser eller tvistefrågor med häst. Kursen kan även passa branschföreträdare, försäkringsrådgivare och andra rådgivare inom branschen.

Relaterade artiklar

Ansök till Fel i häst, VJS Karnov Group


 
×