Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Finansmarknadsrätt

Björn Wendleby presenterar regelverkets centrala delar och klargör hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Finansmarknaden och dess aktörer hårdbevakas av media och av allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknadsområdet har regelverket utsatts för stora prövningar samtidigt som betydelsen av grundkunskap på området har hamnat i fokus. Alla som arbetar inom den finansiella sektorn eller kommer i kontakt med finansmarknadsfrågor förväntas ha god kännedom om det gällande regelverket och anknytande praxis.

Denna kurs syftar till att presentera regelverkets centrala delar och visa på hur de olika delarna samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden.

Under kursen behandlas även i stor utsträckning aktuella och vägledande avgöranden från Finansinspektion och andra myndigheter, domstolar samt självreglerande organ.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.
  • Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
  • Marknadens spelregler – i teori och praktik

Föreläsare

Björn Wendleby är advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå. Han har tidigare arbetat hos bl.a. SEB och Finansinspektionen samt har även en bakgrund inom domstolsväsendet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater, jurister och ekonomer som vill lära sig mer om finansmarknadsrättsliga frågor på ett övergripande plan. Även andra befattningshavare med arbete på finansmarknaden eller med anknytning därtill kan ha nytta av att delta.

Relaterade artiklar

Ansök till Finansmarknadsrätt, VJS Karnov Group


 
×