Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

D&T FöretagsutbildningFLASH ACTIONSCRIPT 3 (3 dagar)

Kursen riktar sig till dig som är en erfaren Flash CC* användare, men som behöver förstå grunderna i ActionScript 3. Vi lär oss att använda de grundläggande byggstenarna i Flash såsom variabler, funktioner, properties och metoder. Vi lär oss också att använda villkorssatser och villkorsslingor. Vi kommer också att titta på hur man animerar med actionscript och hanterar events. Diplom efter genomförd kurs.

*Vi utbildar även i äldre versioner om så önskas men då som en företagsanpassad kurs


När du har fullföljt kursen kan du:

 • Variabler och deras datatyper
 • Förstå och kunna använda instans namn, properties och metoder
 • Kunna använda systemets datum- och matematikobjekt
 • Förstå event-driven programmering
 • Textfält med hjälp av ActionScript 3
 • Formatera text med ActionScript 3
 • Förstå arrayer
 • Kunna ladda externt innehåll såsom text och movieclip till flashspelaren
 • Kunna styra färger och ljud med hjälp av ActionScript 3
 • Kunna skapa villkorsslingor
 • Kunna göra kollisionstester mellan ett eller flera objekt
 • Animationer med ActionScript 3
 • Praktiska övningar


Förkunskaper

Motsvarande
(Flash Grund)>>

Nästa nivå:
Avancerad design med Flash >>
Relaterade artiklar