Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förändring av anställningsvillkor

Kursen ger en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad och ger bl.a. ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

En av de mest centrala frågorna inom arbetsrätten är hur anställningsförhållandet ska kunna förändras över tiden. Särskilt brännande blir frågorna om det rör sig om sänkning av lön eller andra försämringar för arbetstagaren. Under senare har t.ex. frågor om s.k. hyvling varit omdiskuterad.

Kursen syftar till att ge en översikt om metoder för förändring av anställningsvillkor på företagsnivå som rättsordningen erbjuder och hur dessa samverkar.

KURSEN GER DIG:

  • en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad,
  • en ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal,
  • en ökad förståelse av anställningsskyddslagen betydelse vid villkorsändring och
  • en metod för analysera i vilken utsträckning villkorsändringar är tillåtna/möjliga.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Förbundsavtal och utrymmet för villkorsändringar på företagsnivå
  • Lokala kollektivavtal och utrymmet för villkorsändringar
  • Villkorsändring genom personliga avtal
  • Ensidig arbetsgivarreglering
  • Uppsägning av villkorsskäl

Föreläsare

Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor bl.a. vid Uppsala Universitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater, bolagsjurister och erfarna personalhandläggare. Deltagarna förväntas ha goda kunskaper i arbetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Förändring av anställningsvillkor, VJS Karnov Group


 
×