Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förebygg och bemöt utagerande beteenden

Att förebygga och bemöta utåtagerande/utmanande beteenden
- med en medmänsklig och etisk inriktning

Målgrupp

För dig inom psykiatri , gruppboende, särskolor, personlig assistans m fl som i ditt arbete möter personer där t ex ångest och frustration kan leda till ett utagerande/utmanande beteende. Även för anhöriga.

Syfte

Målet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande situation, samt hur du med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Skulle det uppstå en fysisk situation får du även redskap för att hantera detta på ett mjukt och konfliktdämpande sätt.

Kommentarer från kursdeltagare

- Dagen har gett redskap för att på ett respektfullt sätt komma ur trängda situationer. Margareta Rang. Frösunda LSS Äventyrskolan- Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt arbete

- Varierande och bra med konkreta tips. Bra att man tog upp helheten av människan

- Härligt med en instruktör som bjuder på sig själv, är påläst i ämnet och ser vad gruppen behöver.Kul och bra !

- Det var så bra. En extra applåd !

Kurslängd

1,2 eller 3 dagar. Vi anpassar utbildningens längd och innehåll utifrån era behov.

Pris

Enligt offert

Relaterade artiklar