Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Föreläsning med workshop
MentalSäljKompetens® - Säljare

Så når du större säljframgång med metoderna som världens elitidrottare använder

Bakgrund

I den hårda konkurrens som företagen lever med idag är sannolikt försäljningsarbetet en allt mer viktig faktor för fortsatt framgång. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på säljarens förmåga att skapa affärer.

Behovet av mental träning för just säljare har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. Försäljning kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom försäljningsvärlden som inom idrotten.

En säljares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i säljarbetet, resterande 20 procent är färdigheter i säljteknik och säljstrategi, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.

Syfte

Att med denna föreläsning bli mer medveten och får inspiration i hur man kan stärka sig mentalt för att öka försäljningen. Att förändra en negativ attityd till en mer positiv, samt skapa rätt sinnestillstånd och var mentalt förberedd för att kunna kommunicera med alla typer av kunder.

Denna föreläsning med workshop passar alla i ett företag, för alla är mer eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.

Innehåll

  • Hur du avlägsnar hinder och maximerar din potential
  • Hur du stärker självbilden, självförtroendet och självkänslan
  • Att skapa rätt sinnestillstånd
  • Attityder, problem- eller möjlighetsfokuserad
  • Hur du förblir motiverad även under motgång
  • Skapa positiva framtidsbilder
  • Rätt målbild ger inspiration och motivation
  • Mentala säljtips

Genomförande

Denna föreläsning med workshop går att få som både halvdag eller heldag. Den görs i olika steg där vi börjar med teori och praktiska övningar. Sedan jobbar man med ett företagsanpassat grupparbete på det man lärt sig under dagen och därefter redovisar man på ett lättsamt och roligt sätt. Går att få enbart som föreläsning.

Genomförandet går att få på önskad ort.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara