Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Föreläsningsmoduler & workshop
MentalSäljKompetens® - Säljare

Så når du större säljframgång med metoderna som världens
elitidrottare använder

Bakgrund

I den hårda konkurrens som företagen lever med idag är sannolikt försäljningsarbetet en allt mer viktig faktor för fortsatt framgång. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på säljarens förmåga att skapa affärer.

Behovet av mental träning för just säljare har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. En säljares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i säljarbetet, resterande 20 procent är färdigheter i säljteknik och säljstrategi, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.

Syfte

Att med dessa föreläsningsmoduler bli mer medveten och får inspiration i hur man kan stärka sig mentalt för att öka försäljningen. Att förändra en negativ attityd till mer positiv, samt skapa rätt sinnestillstånd. Att lära sig att ta fram bra målbilder och att målprogrammera sig med dem. Få kunskap i hur man kommunicera mer medvetet, samt att får en mer coachande förhållningsätt inom försäljning.

Deltagarna kommer att få verktyg som gör att de kommer att lära sig att ta bort oro och stress på ett enkelt sätt, samt bli mer medvetna om att de har oanade inre resurser. Verktygen kan användas på ett sätt som gör att de blir mer självsäkra, effektivare, fokuserade och motiverade i olika säljsituationer. Dessa moduler passar alla i ett företag, för alla är mer eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.

De sju olika modulerna

  • Muskulär & Mental avslappning
  • Mental säljstyrka
  • Självbild
  • Attityd & Sinnestillstånd
  • Målbild & Målprogrammering
  • Medveten kommunikation
  • Workshop med Sex tänkarhattar

Genomförande

Dessa föreläsningsmoduler à fyra timmar per gång går att välja helt fritt. Föreläsningarna består av teori, verktyg och praktiska övningar. Egen träning av verktygen mellan föreläsningarna.
Workshopen kommer knyta ihop vad deltagarna har lärt sig under föreläsningarna genom att deltagarna får göra en reflektionsövning där vi använder oss av metoden Sex tänkarhattar och sedan jobbar man med ett organisations anpassat grupparbete och därefter redovisar man på ett lättsamt och roligt sätt. Max 20 deltagare per grupp.

Genomförandet går att få på önskad ort.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara