Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagets Ekonomi

- Vad gör du när du har idéerna, strategin och ansvaret, men saknar ekonomiska argument?

Beskrivning

Programmet Företagets Ekonomi ger dig kompetensen som behövs för att självständigt kunna analysera, se och kommunicera sambanden mellan alla de ekonomiska faktorer som påverkar dina beslut. Syftet med programmet är att hjälpa dig att använda ekonomiska begrepp och bli skickligare på att förstå företagets ekonomiska rapporter, redovisningens nyckeltal, ekonomisk styrning samt kalkylering. Utbildningen kan beskrivas som ”ekonomi för chefer och ledare”

Programinnehåll:

  • Extern redovisning
  • Räkenskapsanalys
  • Ekonomisk styrning
  • Projektarbete
  • Grundläggande företagsvärdering

Efter utbildningen kan du självständigt analysera och göra ekonomiska uppföljningar. Du kommer att få en större förståelse för helheten och bli bättre på att förankra idéer och beslut med ekonomiska argument. Programmet ger dig dessutom tillgång till SSE Executive Education i Stockholms unika chefsnätverk Networker.

För vem:

Programmet vänder sig till icke-ekonomer som redan har eller är på väg in i en befattning med ekonomiskt ansvar.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara