Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad data och IT-utbildning, Företagsuniversitetet

Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter bransch och deltagare. Man kan välja att förlägga utbildningen på det egna företaget eller, för en ännu mer effektiv utbildning, i Företagsuniversitetet fräscha och funktionella lokaler i Globen City med service på toppnivå! Varje uppdrag har sin egen lösning!

Metod

På våra utbildningar kombinerar vi teori och praktiska övningar, diskussioner och reflexion. Vi tar exempel och case från företagets egen verksamhet för att på detta sätt kunna arbeta verklighetsnära och skapa ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna. Målet är att deltagarna ska ha användning för de nya kunskaperna direkt efter kursen.

Kursledare

Våra kursledare är noga utvalda. De har förutom goda teoretiska kunskaper också praktisk yrkeserfarenhet från sina respektive områden. De har god pedagogisk förmåga och kan entusiasmera samt väcka och hålla uppe energi och intresse under en hel kurs.

Kvalitetssäkring

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, har tillsammans med Bureau Veritas skapat ett kvalitetssystem. Företagsuniversitetet är auktoriserat, en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

Kontakta oss

För mer information kontakta oss på telefon 08-600 62 00 eller info@foretagsuniversitetet.se.

Exempel på inriktningar

 • Windows
 • Excel
 • Excel för ekonomer
 • Acrobat
 • Photoshop
 • Word
 • PowerPoint
 • InDesign
 • Access
 • XML
 • Webbredaktör
Relaterade artiklar