Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad språkutbildning, Företagsuniversitetet

Vi hjälper våra kunder med allt från stora utbildningsprojekt som berör hela organisationen till skräddarsydda lösningar för enskilda medarbetare. Våra företagsanpassade språkutbildningar blir ofta en viktig del i interna processer med övergripande mål att öka lönsamhet och effektivitet.

Med en kärna av fast anställda kursledare kan vi ta ansvar för långsiktiga utbildningsinsatser, som kräver att kursledarna lär känna organisationen och har kontakt med kursdeltagarna under lång tid. Det gör det även möjligt för oss att ställa upp med punktinsatser med kort varsel.

Vi erbjuder:

  • Språkutbildning
  • Utbildning i internationell kompetens/ International Competence

Deltagarna kan studera:

  • individuellt, eller
  • i grupp

Utbildningen kan genomföras:

  • Intensivt (en eller flera dagar i följd)
  • Extensivt (en eller flera gånger per vecka under en längre period)

Blended learning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av s.k. blended learning, en blandning av olika undervisningsformer där våra kursledare kombinerar den lärarledda utbildningen med t.ex. e-post, ljudfiler och telefon.

Behovsanalys

Inför företagsanpassade språkutbildningar genomför vi alltid en behovsanalys som visar deltagarnas språkliga nivå och identifierar de språkliga behov de har för att kunna utföra sitt arbete framgångsrikt. Den språkliga nivån definieras utifrån Europarådets nivåskala i språk.

Behovsanalysen genomförs alltid individuellt och består av en intervju samt att skriva en kortare text.

Behovsanalysen ger ett gediget beslutsunderlag med förslag på vilka utbildningsinsatser som vi anser bör prioriteras. Vid större projekt är det även möjligt att definiera vilken språklig nivå som krävs för organisationens olika befattningar och låta detta utgöra ett fast kriterium vid t.ex. framtida rekrytering.

Kontakta oss

För mer information kontakta ämnesansvarig Kerstin Förberg på telefon 08-600 62 17 eller via e-post kerstin.forberg@foretagsuniversitetet.se.
Relaterade artiklar