Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad utbildning i försäljning och kundbemötande, Företagsuniversitetet

Vi vet vad vad som behövs för att nå framgång!

Försäljning är en komplicerad process, från den första kontakten till genomförd affär. För att lyckas gäller det att skapa struktur och att hitta arbetssätt och metoder som underlättar och kvalitetssäkrar säljarbetet. Men det är inte bara säljarna som säljer, alla på företaget som möter och har kontakt med kunderna bidrar till företagets lönsamhet och framgång. Det handlar om att ha fokus på affärer och resultat. Våra utbildningar vässar verktygen och ger metoder att utvecklas i respektive yrkesroll.

Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter bransch och deltagare. Man kan välja att förlägga utbildningen på det egna företaget eller, för en ännu mer effektiv utbildning, i Företagsuniversitetet fräscha och funktionella lokaler i Globen City med service på toppnivå!

Varje uppdrag har sin egen lösning!

Metod

På våra utbildningar kombinerar vi teori och praktiska övningar, diskussioner och reflexion. Vi tar exempel och case från företagets egen verksamhet för att på detta sätt kunna arbeta verklighetsnära och skapa ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna. Målet är att deltagarna ska ha användning för de nya kunskaperna direkt efter kursen.

Kursledare

Våra kursledare är noga utvalda. De har förutom goda teoretiska kunskaper också praktisk yrkeserfarenhet från sina respektive områden. De har god pedagogisk förmåga och kan entusiasmera samt väcka och hålla uppe energi och intresse under en hel kurs.

Referensprojekt

Läs mer om en framgångsrik utbilding i medlemsbemötande för Transportarbetareförbundet.

Kvalitetssäkring

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, har tillsammans med Bureau Veritas skapat ett nytt kvalitetssystem. Företagsuniversitetet är auktoriserat, en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

För mer information kontakta ämnesansvarig Anette Pedersen på telefon 08-600 62 26 eller anette.pedersen@foretagsuniversitetet.se
Relaterade artiklar