Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad utbildning i kommunikation, Företagsuniversitetet

Vi vet vad som rör sig i huvudet på en kommunikatör!

Kommunikation är vårt viktigaste arbetsredskap och något som alla på en arbetsplats använder sig av. Med olika grader av framgång. De som behärskar redskapet är framgångsrika i möten, kan entusiasmera medarbetare och får igenom sina idéer. Fel använd blir kommunikationen sned, dålig eller otydlig. Det är då det uppstår problem, som i värsta fall också kostar pengar. Vi hjälper till att göra kommunikationen så rak, snabb och tydlig som möjligt.

Varje uppdrag har sin egen lösning

Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter bransch och deltagare. Man kan välja att förlägga utbildningen på det egna företaget eller, för en ännu mer effektiv utbildning, i Företagsuniversitetets fräscha och funktionella lokaler i Globen City med service på toppnivå!

Metod

På våra utbildningar kombinerar vi teori och praktiska övningar, diskussioner och reflexion. Vi tar exempel och case från företagets egen verksamhet för att på detta sätt kunna arbeta verklighetsnära och skapa ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna. Målet är att deltagarna ska ha användning för de nya kunskaperna direkt efter kursen.

Kursledare

Våra kursledare är noga utvalda. De har förutom goda teoretiska kunskaper också praktisk yrkeserfarenhet från sina respektive områden. De har god pedagogisk förmåga och kan entusiasmera samt väcka och hålla uppe energi och intresse under en hel kurs.

Kvalitetssäkring

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, har tillsammans med Bureau Veritas skapat ett nytt kvalitetssystem. Företagsuniversitetet är auktoriserat, en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

Kontakta oss

För mer information kontakta ämnesansvarig Marlene Berglund på telefon 08-600 62 28 eller via e-post marlene.berglund@foretagsuniversitetet.se

Exempel på inriktningar

  • Prima Vista – metoden för tydlig kommunikation
  • Skriva för webben
  • Copywriting
  • Grafisk design
  • Presentationsteknik och retorik
  • Förhandling och argumentation
  • Webb och intranät
  • Information
  • PowerPoint
  • "Train the trainer" – utbildning för interna lärare
Relaterade artiklar