Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad utbildning i ledarskap, HR och personaladministration Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet är en av Sveriges största utbildare för ledare och HR-personal

Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter bransch och deltagare. Man kan välja att förlägga utbildningen på det egna företaget eller, för en ännu mer effektiv utbildning, i Företagsuniversitetet fräscha och funktionella lokaler i Globen City med service på toppnivå!

Varje uppdrag har sin egen lösning!

Metod

På våra utbildningar kombinerar vi teori och praktiska övningar, diskussioner och reflexion. Vi tar exempel och case från företagets egen verksamhet för att på detta sätt kunna arbeta verklighetsnära och skapa ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna. Målet är att deltagarna ska ha användning för de nya kunskaperna direkt efter kursen.

Kursledare

Våra kursledare är noga utvalda. De har förutom goda teoretiska kunskaper också praktisk yrkeserfarenhet från sina respektive områden. De har god pedagogisk förmåga och kan entusiasmera samt väcka och hålla uppe energi och intresse under en hel kurs.

Referensprojekt

Läs mer om en framgångsrik utbilding i medarbetarskap på Skanska IT Solutions.

Kvalitetssäkring

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, har tillsammans med Bureau Veritas skapat ett nytt kvalitetssystem. Företagsuniversitetet är nu auktoriserat, som en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

Kontakta oss

För mer information om utbildningar i ledarskap kontakta ämnesansvarig Kerstin Engquist på telefon 08-600 62 13 eller via e-post kerstin.engquist@foretagsuniversitetet.se. För utbildningar inom HR-området kontakta ämnesansvarig Maria Granelli på telefon 08-600 62 32 eller via e-post maria.granelli@foretagsuniversitetet.se.
Relaterade artiklar