Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Företagsanpassad utbildning i marknadsföring och inköp, Företagsuniversitetet

Vi vet vad som behövs för att nå framgång!

Det är många på ett företag som tillsammans har ansvar för att öka företagets vinster. Det gäller inköparen såväl som marknadschefen. Kravet på ett ökat resultat vilar tungt på deras skuldror och upptar mycket av hjärnaktiviteten. Men just den pressen upplevs ofta som stimulerande och motiverande. Våra utbildningar vässar verktygen och ger metoder att utvecklas i respektive yrkesroll.

Varje uppdrag har sin egen lösning

Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter bransch och deltagare. Man kan välja att förlägga utbildningen på det egna företaget eller, för en ännu mer effektiv utbildning, i Företagsuniversitetet fräscha och funktionella lokaler i Globen City med service på toppnivå!

Metod

På våra utbildningar kombinerar vi teori och praktiska övningar, diskussioner och reflexion. Vi tar exempel och case från företagets egen verksamhet för att på detta sätt kunna arbeta verklighetsnära och skapa ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna. Målet är att deltagarna ska ha användning för de nya kunskaperna direkt efter kursen.

Kursledare

Våra kursledare är noga utvalda. De har förutom goda teoretiska kunskaper också praktisk yrkeserfarenhet från sina respektive områden. De har god pedagogisk förmåga och kan entusiasmera samt väcka och hålla uppe energi och intresse under en hel kurs.

Kvalitetssäkring

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, har tillsammans med Bureau Veritas skapat ett nytt kvalitetssystem. Företagsuniversitetet är auktoriserat, en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

Kontakta oss

För mer information kontakta ämnesansvarig Anette Pedersen på telefon 08-600 62 26 eller via e-post anette.pedersen@foretagsuniversitetet.se.

Exempel på inriktningar:

 • Grundläggande marknadsföring (för marknadsavdelningar, kommuner, skolor m.m.)
 • Marknadsföring på webben
 • Utbildning för marknadskoordinatorer
 • Marknadsplanen
 • DR
 • Affärsjuridik
 • Utbildning för produktchefer
 • Att köpa reklam
 • Inköparutbildning, grundläggande och avancerad
 • Inköp av konsulttjänster
 • Offentlig upphandling
 • Offert och avtal
 • Förhandlingsteknik och argumentation
Relaterade artiklar