Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsanpassade seminarier

HUCAMA kommer gärna ut till ditt företag och håller ett företagsanpassat seminarie, oavsett om ni är 10 eller 100 personer. Vi har ett brett utbud av seminarieteman inom området arbetspsykologi med fokus på strategi, resultat och måluppfyllelse.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara