Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsbot – en straffrättslig sanktion mot brott i näringsverksamhet och offentlig verksamhet?

Den 1 januari 2020 trädde nya bestämmelser i kraft som bl.a. innebär att företagsbot kan åläggas för brott som begåtts i offentlig verksamhet. Under kursen går vi igenom de nya bestämmelserna och behandlar det rättsliga området kring företagsbot. Varmt välkommen!

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en heltäckande genomgång av regelverket men den fokuserar särskilt på de nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 januari 2020 som bl.a. innebär att företagsbot numera även kan komma i fråga för brott som begåtts i offentlig verksamhet. Kursen ger kunskap om i vilka situationer företagsbot kan bli aktuell och hur företagsboten beräknas.

Kursen behandlar bland annat:

  • Grundförutsättningarna för att företagsbot ska kunna komma i fråga
  • Företagsbot i offentlig verksamhet
  • Företagsbot i näringsverksamhet och annan verksamhet
  • Hur företagsbot beräknas
  • Vilken inverkan som straff för enskilda och andra sanktioner har på företagsbotsfrågan

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom kommuner och regioner samt till advokater, åklagare, domare och andra inom rättsväsendet som kommer i kontakt med reglerna om företagsbot. Kunskaper om straffprocessen är önskvärda men inte nödvändiga.

Sven Johannisson är född 1963. Jur.kand. 1987. Sven Johannisson är hovrättsråd i Svea hovrätt sedan 2007. Han har tidigare varit sekreterare i bl.a. Hovrättsprocessutredningen samt föredragande i riksdagens justitieutskott. Sven Johannisson har medverkat i flera statliga utredningar. Under 2008 var han regeringens särskilde utredare i Utredningen om bidragsspärr. Därefter var han under 2009 och 2010 regeringens särskilde utredare i Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen. 

 

Relaterade artiklar