Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsekonomi I

Fyra delkurser om 7,5 poäng ingår:

  • Organisation I 7,5 hp
  • Redovisning I 7,5 hp
  • Marknadsföring I 7,5 hp
  • Finansiering I 7,5 hp

Kursplaner och litteraturlistor överensstämmer med FEK I vid Stockholms universitet.

Relaterade artiklar