Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säjförhandling - Säljutbildning för lönsamma säljförhandlingar

AchieveGlobals säljutbildning i förhandlingsteknik ger säljare ett ramverk för lönsamma säljförhandlingar och hur man når en vinna-vinna-lösning. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. AchieveGlobal har mer än 50 års erfarenhet av att träna säljare, lokalt, nordiskt och globalt.

I ivern att få affären glömmer många säljare lönsamheten för den egna organisationen. Hur kan era säljare få ett kundåtagande som leder till ett starkt affärsförhållande och en långsiktig kundrelation?

Säljare behöver en process för lönsamma säljförhandlingar och en förståelse för vad en förhandling är. Under utbildningen i förhandlingsteknik lär sig säljaren

  • Vad som skiljer en försäljning från när man förhandlar
  • Att inte förhandla för tidigt och alltid komma ihåg att hantera kundens invändningar
  • Hur man planerar för att nå den bästa lösningen och undviker överraskningar
  • Hur man når en vinna-vinna-lösning
  • Att ansikte mot ansikte genomför en förhandling och nå en acceptabel lösning

Utbildningen

Utbildningen i Säljförhandling genomförs under två dagar och består av tre moduler:

  • Att förstå säljförhandlingar
  • Att planera säljförhandlingar
  • Att genomföra säljförhandlingar

Säljutbildningen, Säljförhandling - Professional Sales Negotiations ger säljare metoder och säkerhet att driva ömsesidigt lönsamma säljförhandlingar och efter utbildningen kommer säljaren att på ett effektivt sätt kunna använda förhandling för att få igenom sina affärsförslag och därigenom öka säljresultatet.

Specifikationer

Målgrupp: Erfarna säljare, säljchefer, VD och produktansvariga som vill vinna fler affärer i hård konkurrens.

Format: Teoretiska avsnitt, interaktiva videoövningar, individuella analyser, gruppdiskussioner, praktiska tillämpningsövningar baserade på egna kundsituationer som gör att deltagaren omgående kan använda koncepten och idéerna på den egna säljsituationen. Avancerade rollspel i komplexa förhandlingssituationer.

Kursdokumentation: Omfattande dokumentation, planeringsverktyg och färdighetskort

Tränare: Erfarna, certifierade tränare

Relaterade artiklar