Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Förhandlingsteknik, Företagsuniversitetet

  • öva upp förmågan att planera strategiskt och agera taktiskt
  • utveckla dina argument för att nå målet
  • hitta avgörande vinna/vinna-lägen

Som inköpare eller säljare hamnar du nästan dagligen i förhandlingssituationer. Det kan handla om priser, villkor eller uppdrag. Ditt mål är att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat. Det gäller att ha en bra strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som leder till att alla inblandade blir nöjda.

Kursen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete genomför olika slags förhandlingar.
Relaterade artiklar