Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Förhandlingsteknik i personalarbetet, Företagsuniversitetet

  • så planerar du din förhandlingsstrategi
  • formulera acceptabla mål och spelregler
  • lär dig hitta vinna/vinna-lösningar

Du som arbetar med personalfrågor hamnar ofta i förhandlingssituationer. Det kan gälla t.ex. fackliga förhandlingar, omorganisationer, tjänstetillsättningar, löner eller anställningsvilkor.

I en bra förhandling blir alla parter nöjda. Men innan du når dit finns det mycket som du måste överväga, planera och ta hänsyn till. Det gäller att ha en bra strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

Den här kursen ger dig kunskaper som hjälper dig att behärska olika förhandlingssituationer och öka dina möjligheter att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor och som behöver bli skickligare förhandlare.
Relaterade artiklar