Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förhandlingsteknik

Beskrivning

Alla behöver förhandla - en del mer än andra. Kursen lär ut verkningsfulla metoder och verktyg samt hur du ska tillämpa dem i olika situationer. Det kan vara i relation till kund när ett problem har uppstått och det finns en tvist om vilka åtgärder som ska göras, det kan vara en säljare som förhandlar om priser och villkor i en pågående affär, det kan även vara en projektledare som förhandlar om resurser till sitt projekt.

Ämnen du läser

Grunden till framgång i förhandling är att förstå processens mekanismer och drivkrafter och hur man får dem att verka till sin fördel. Efter utbildningen vet kursdeltagarna när man ska förhandla, hur man förbereder sig och genomför en förhandling med framgångsrikt resultat. Ett vikigt inslag i utbildningen är praktisk träning genom olika förhandlingsspel.

  • Vad är förhandling?
  • Förhandlingsprocessens fyra steg
  • Att förbereda, genomföra och avsluta en framgångsrik förhandling - råd, tips och goda exempel
  • Att förvalta resultatet av förhandlingen
  • Varför knep och trix kan vara till din nackdel
  • Psykologi och kroppsspråk vid förhandlingsbordet
  • Vikten av goda relationer och ett positivt förhandlingsklimat
  • Hur man kan omsätta förhandlingskunskap och teorier till praktisk nytta och goda resultat
  • Olika förhandlingsspel med debriefing

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara