Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Retorikhuset

Förhandlingsteknik med retorik

Förhandla och skapa vinnare

Ingen förhandling är den andra lik. Alla vill vi känna oss säkra och att vi lyckas i förhandlingssituationen. Att vi är otroligt bra på att påverka, argumentera och övertyga. Vilket också innebär att alla inblandade känner att de vinner.

Om kursen

Du kommer att lära dig att förhandla i olika situationer. Du kommer att ha fått kunskap och insikter förhandlingspsykologi, förhandlingens olika faser, olika typer av förhandlingar och argumentationsteknik. Du kommer att kunna förbereda, genomföra och avsluta en förhandling och känna att alla är vinnare. Kursen ger dig tips, kunskaper och många verklighetstrogna övningar. Du kommer helt enkelt att bli en god förhandlare.

Lär dig:

Behärska olika förhandlingsfaser - från början till avslut.
Om olika förhandlingstyper och deras olika förutsättningar.
Före - under - efter mötet.
Förhandlingsstilar - för- och nackdelar.
Frågeteknik och argumentation med hjälp av genom den s k SPIN-metodiken.
Lägga upp retorisk strategi och taktik för att sälja in ditt budskap.
Olika typer av förhandlingar/faser: konfrontationsförhandlingar, återvändsgränder, dödlägen och låsningar.
Att effektivt kommunicera i en förhandlingssituation - att kunna fråga och lyssna aktivt.
Om olika förhandlingsfällor och hur jag löser dessa.

För dig som:

Vill lära dig hur man förhandlar.
Vill få en struktur som du kan följa.
Vill känna dig säker.
Vill få en god kommunikation.
Vinna förtroende och kunna övertyga.
Vill lära dig förhandlingens olika faser och olika typer av förhandlingar.
Vill bli framgångsrik förhandlare.
Relaterade artiklar