Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag


Förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamna hos har under många år varit stående frågor inom miljörättens område. Länsstyrelserna har kommit fram till att det finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige som är i behov av sanering. Kostnaderna för sanering blir ofta omfattande och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare är en del av problemet.

En annan är att det ofta rör sig om gamla försyndelser, där kanske ingen går att ställas någon till svars. Praxis inom området utvecklas och nya rättsfall tillkommer hela tiden, varför det är svårt att ha ett kontinuerligt grepp om rättsområdet.

Kursinnehåll

Kursens innehåller en genomgång av rättsområdet med det ansvar och de begränsningar i ansvaret som gäller i dag. Kursen är uppdaterad med den senare utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya rättsfall.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöhandläggare, jurist på advokatbyrå, konsult eller på försäkringsbolag eller byggbolag m.fl.

Föreläsare

Föreläsare är miljörättsexpert Stefan Rubenson. Stefan var tidigare chef för Miljödepartementets rättsenhet och ansvarig för lagstiftningsarbetet vid införandet av miljöbalken. Stefan arbetar idag på Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm.

Programpunkter

  • Föreskrifter     
  • Formell hantering, hur ansvaret initieras och utkrävs.
  • Ansvarets begränsning.
  • Verksamhetsutövarens ansvar.
  • Fastighetsägarens ansvar.
  • Konkurs
  • Regress och andra återkrav
  • Senare år praxis.
Relaterade artiklar