Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Försäkringsavtalsrätt

Kursen behandlar praktiskt viktiga försäkringsrättsliga frågeställningar och tillhandahåller praktiskt användbara metodologiska verktyg. Välkommen på kurs

Kursbeskrivning

Utbildningen är en praktiskt orienterad tvådagarskurs. Målsättningen är att deltagarna skall erhålla ett antal verktyg som bidrar till ökad förmåga att med säker hand hantera ett antal vanligt förekommande försäkringsavtalsrättsliga problem.

Under de båda dagarna varvas föreläsningspass med praktiska övningar - ett upplägg som säkerställer att de teoretiska kunskaper som presenteras även blir belysta ur praktisk synvinkel.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Vad är försäkringsavtalsrätt?
  • Försäkringsavtalet
  • Försäkringsgivares kontraheringsplikt
  • Tolkning av försäkringsvillkor
  • Jämkning av oskäliga försäkringsvillkor
  • Försäkringsgivares informationsplikt
  • Premiebetalningen
  • Biförpliktelserna på försäkringstagarens sida
  • Försäkringsgivarens skyldigheter i samband med skaderegleringen
  • Preskription av fordringar på försäkringsersättning

Föreläsare

Marcus Radetzki, Professor, Stockholms universitet

Radetzki är professor i civilrätt vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt. Han har lång erfarenhet av utbildning i näringslivet och en hög förmåga att omsätta teoretisk juridik i praktisk tillämpning.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till jurister som önskar erhålla överblick över försäkringsavtalsrätten och därutöver få fördjupade kunskaper beträffande ett antal försäkringsavtalsrättsliga frågeställningar med stor praktisk betydelse.

Relaterade artiklar

Ansök till Försäkringsavtalsrätt, VJS Karnov Group


 
×