Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationFörsäkringskunskap, ContentoWassum

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundutbildning i försäkringskunskap. För att bli försäkringsförmedlare krävs förutom andra kurser en påbyggnadskurs i försäkringskunskap.

Kursbeskrivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig de viktigaste sakerna att känna till om grunderna i försäkring, olika former av försäkringar, riskbedömning och hur en försäkringspremie beräknas. Du kommer också att få bekanta dig med de regelverk som styr villkoren i försäkringar.

Kursen tar c a 25 – 30 min. inklusive ett avslutande test att genomföra. Målet är att du ska få grundläggande generell utbildning i försäkringskunskap.

Kursinnehåll

Försäkringar
  • Försäkringens syfte
  • Risk och sparförsäkringar
Premien
  • Risk
  • Premieberäkning
Försäkringsteknik
  • Livsfallsförsäkring
  • Olika intressenter inom försäkring
Försäkringsvillkor
  • Lagstiftningen
Kunskapstest
Relaterade artiklar