Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Försäljning på den mindre advokatbyrån, Advokatsamfundet

Kursen är utformad i samarbete med erfarna advokater och med fokus på den allmänpraktiserande och/eller humanjuridiska byrån.

Kursen beskriver på ett konkret sätt hur man planerar, prioriterar och genomför aktiviteter med resultatfokus för att skaffa och behålla klienter och uppdrag. Kursdeltagaren får med sig en aktivitetsplan till hjälp för upparbeta nya klientrelationer och stärka relationen med de befintliga. Kursen ger också tips, idéer och verktyg som gör att du kan upptäcka säljmöjligheter där de finns och veta hur du hanterar dem på ett professionellt sätt. Föreläsning, diskussioner och övningar blandas i en workshopmodell där deltagaren får input, själv vara aktiv, och ta med sig konkreta resultat som går att omsätta i verksamheten.

KURSPROGRAM

  • Inledning, bakgrund och presentation
  • Marknadskartan: målgrupper och personer att prioritera. Vilka blir dina ambassadörer och reklampelare (förutom du själv). Exempel, diskussion – vad konkurrerar vi med? Styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
  • Mål: att få grepp på sin marknad. Hur skaffar och behåller vi klienter, vad prioriterar vi och varför? Vilka vet att vi finns, hur kända är vi, hur kan vi förstärka vår position? Inkommande samtal, att ringa upp en intressant kontakt och boka möten – informera eller sälja? Vad ska vi tänka på i den första kontakten – kommunikation, bemötande, mottagande på byrån – och hur får vi våra klienter att känna sig väl mottagna?
  • Att nätverka med ett syfte: kort om ditt varumärke. Vad ska finnas med, vilka formuleringar, vår presentation. ”Hisspresentationen” – miniförsäljning, din startmening – kort och slagkraftig.
  • Att omvandla en kontakt till ett säljmöte, föreläsning/seminarium – ringa eller maila? Hur gör man för att komma vidare?
  • Kartlägg vilka som ska veta att du finns och vad du är bra på – organisationer, personer. Hur tänker klienten, hur hittar du dem och hur hittar de dig?
  • Att planera ett säljande samtal, säljmöte, säljpresentation. Struktur, mål, vem ska du möta, frågor, argument, avslut, invändningar, prisdiskussion. Kort om ickeverbal kommunikation.
  • Kommunicera med bättre resultat: att förstå sig själv och andra – anpassad kommunikation. Genomgång av personlighetstyper, typiska drag, dina egna styrkor och svagheter, hur ska du tänka när du träffar en person och en grupp.
  • Framgångsfaktorer för att lyckas: beteenden, attityder, aktiviteter, att våga anställa – tips och idéer. Diskussion. Intervju/heta stolen – en advokat som lyckats bygga upp sin verksamhet berättar om erfarenheter, mål, prioriteringar och aktiviteter.
  • Sammanfattning och avslut.

Relaterade artiklar