Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Första hjälpen & HLR inkl hjärtstartare

Genom att låta all personal genomgå kurser i hjärt- och lungräddning ökar du möjligheterna att rädda liv. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen, HLR, när någon råkat ut för en olycka eller blir sjuk. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings- och hjärtstopp med hjärtstartare. Utbildningen, som ger deltagarna grundläggande kunskaper, handlingsredskap och trygghet, följer Arbetsmiljöverkets krav.

Deltagaravgift 1 600 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

  • Livsfarligt läge
  • Kontroll av medvetande och andning
  • hjärt-lungrädning - praktisk övning
  • Vad händer vid hjärtstopp och hjärtinfarkt
  • Att använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftstopp
  • Bränskador
  • Kjedjan som räddar liv

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen. 

Intyg och uppföljning

Upplägget följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram. Efter genomgången kurs skickar Ramirent kompetenskort till kursdeltagarna. Utbildningsinsatser registreras och påmminelse skickas när det är dags för uppföljning.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Kort om Ramirent

Ramirent är en ledande leverantör av maskinuthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Kort om Ramirentskolan

Ramirentskolan erbjuder utbildningar för en säker arbetsplats.

Arbete på höjder, i trafik, med heta processer och liknande innebär risker. Med Ramirentskolans utbildningar kvalitetssäkrar du din byggarbetsplats. Resultatet blir ett smidigare och mer effektivt projekt som också blir säkrare. Alla Ramirents utbildningar leds av certifierade kursledare och finns på flera orter över hela landet. Vi hjälper dig med utbildningsplanering utifrån dina behov och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos dig.

Välkommen till Ramirentskolan!

Relaterade artiklar