Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Första Hjälpen & HLR


Om Första Hjälpen & HLR

Kursen är en grundkurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning och övningarna sker på docka.

Syftet med utbildningen

  • Deltagarna skall lära sig att rädda liv
  • Få en förståelse för vikten av allmänhetens tidiga insats vid olycka
  • Få kunskap om enkla metoder för att se till att patienten har fria luftvägar samt kunna syresätta denna
  • Praktiskt få pröva sina nya kunskaper

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Behandling luftvägsstopp
  • HLR

Relaterade artiklar