Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


Fortbildning för grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (FKTU)

Nu har den som redan är 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU) möjlighet att bli examinerad som grundutbildad i kognitiv psykoterapi (steg 1). Utbildningen kallas FKTU, pågår under ett år och motsvarar termin 3 och 4 i Bergströms ordina­rie KBT steg 1-utbildning.

I mån av plats välkomnas även andra än just de som gått Bergströms eller Jellineks (SJI) utbildningar om de intygar att de har den kognitiva grund som krävs, t ex genom utbildnings­bevis.

De elever som studerat hos Bergströms, eller det tidigare Jellinekinstitutet, har redan goda kunskaper i kognitiv terapi. Vår uppfattning är att många ATU:are och AHTU:are också redan med framgång arbetar med kognitiva psykoterapitekniker. För den som väljer att gå FKTU blir det en bekräftelse på att man kan sin sak och man får ett examensbevis att man har grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1.

Utbildningens innehåll

  • Kognitiv psykoterapi, KBT
  • Metodikövningar
  • Handledning på övningspatient

Utbildningen innehåller fördjupning i kognitiva tekniker och framförallt den handledning på övningspatient som en grundutbildning i psykoterapi ska innehålla. Genom att komplettera din utbildning med FKTU:s teori- och handledningsdagar uppfyller du de krav på 240 timmar teori och 120 timmar handledning som krävs.

Under åren har elever undrat hur ATU och AHTU står sig i relation till en vanlig grundläggande utbildning i psykoterapi, den som förr kallades steg 1-utbildning i psykoterapi. De kursdelar i kognitiv psykoterapi, KBT och olika kognitiva tekniker som ingår i ATU och AHTU är anpassad till de problemområden som alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter arbetar med. Att ATU och AHTU innehåller många andra ämnen än vad en normal grund­läggande utbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) gör säger sig självt. De är med andra ord överlag mer omfattande utbildningar.

Titel

Examensbevis är ”Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi”, KBT steg 1, motsvarande 45 hp.

Målgrupper

Utbildningen är en fortbildning för dig som redan är diplomerad A-terapeut SJI eller diplomerad Anhörigterapeut SJI/BK. Andra teoretiska KBT-utbildningar kan också accepteras. Har du dessutom arbetat några år med samtal eller terapi så är det en fördel.

Du ska vara intresserad av modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vilja kunna använda sådana behandlingsmetoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Varje sökandes lämplighet för utbildningen bedöms individuellt.

Relaterade artiklar