Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

12 veckors digital utbildning i Framgång & Effektivitet

fåglar

Beskrivning

Skapar stora personliga framsteg och ökar din medvetenhet kring vad som skapar resultat och därmed kan frigöra 6 timmar per vecka? Bygger en struktur, både fysiskt, i datorn och i e-posten – som gör att du slipper leta? Ökar ditt inre lugn och minskar din stress och oro? Skapar en proaktiv årskalender som leder dig till dina mål och resultat på ett helt nytt sätt? Eliminerar allt läckage och därmed frigör ca 3 timmar per vecka? Skapar mer utrymme för egen tid och reflektionstid? På kort tid lär dig hur du kan bli rikare, framgångsrikare och effektivare? Ökar kontrollen och skapar större tillfredsställelse och arbetsglädje? Får verktyg över hur du kan investera din tid mer optimalt? Skapa och bibehåll en ”tom” inkorg i e-posten varje dag = enorm tidsvinst och minimering av stress.

Hur?

Du arbetar med övningarna direkt i din dator, via vår studieplattform, där du har tillgång till moduler med filmer och övningar. Övningarna skickar du till oss och får personlig coachning och feedback på dem. Varje vecka träffas hela gruppen 1 timme via digitalt möte (webinar) – direkt från din dator, och delar då erfarenheter, ställer frågor och njuter av vinsterna. Du får även tillgång till en sluten konferensgrupp, där du kan diskutera och nätverka med andra deltagare.

För vem passar utbildningen?

Lägger du tid på att leta? Säger du – ”Jag gör det sen”? Känner du att tiden inte räcker till? Upplever du stress? Då är den här kursen ett måste för dig!

Ämnen du läser

Vi kommer att ta upp bland annat dessa viktiga punkter:

  • Stresshantering
  • Vision – Mission – Mål – Resultat – Framgång
  • Fysisk struktur
  • Planering
  • Tidstjuvar
  • Elektronisk struktur
  • och mycket mycket mer!

Om utbildaren

99,999% av alla dina beslut fattas i ditt undermedvetna. Så, hur kommunicerar du med ditt innersta? Hur skapar du din motivation och energi? Kontakta oss så hjälper vi dig göra vardagen mer stressfri!
Milord Inspiration ingår i nätverket Resultat Direkt.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara