Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Framtidens skolledare

Den svenska skolan är under ett starkt och växande förändringstryck. Rektorer och skolledare har en central roll i att omvandla detta tryck till en positiv utveckling, och det lokala ledarskapet är avgörande för att ta skolväsendet in i en ny tid. Dagens rektorer och skolledare står inför större, och mer komplexa, utmaningar än någonsin tidigare. Som ett svar på detta har vi, tillsammans med FranklinCovey, nu skapat ett anpassat ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet.

Hur ska den svenska skolan förändras för att hitta rätt i en ny tid? Svaren på den frågan kommer inte komma uppifrån, från regering och nationella organ. Det finns inga universallösningar eller silverkulor. En positiv utveckling behöver istället börja genom att söka möjligheter i den nära verksamheten, utifrån den lokala kontexten och de lokala förutsättningarna.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor, skolchef, utbildningschef, förskolechef, biträdande rektor eller arbetar i annan befattning med motsvarande ledningsfunktion.

Läs mer om utbildningen här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara