Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Framtidsprogrammet

Vill du bli en fullfjädrad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Vi ger dig en unik möjlighet att bli certifierad framtidsstrateg. Du får ta del av grundläggande metoder och verktyg samt en tydlig ledstång att hålla dig till under hela processen från omvärld till handling. Allt enligt vår mångårigt beprövade TAIDA-metod.

Kunskapen från kursen och de nya metoder som jag har lärt mig kommer jag att använda som angreppssätt vid problemformulering, som verktyg i gruppövningar och som metod vid planeringsarbete Pär Hermerén, Teknikföretagen

Utbildningen ger

  • Förståelse för omvärldsbevakningens grundläggande funktioner och syften.
  • Grunder i systematisk omvärldsanalys.
  • Färdigheter i olika omvärldsmetoder och i utvecklingen av alternativa framtidsscenarier.
  • Färdighet i hur man skapar strategisk svarsförmåga i organisationer. Under utbildningens gång får du möjlighet att själv genomföra en fullständig framtidsprocess i din egen organisation. På detta sätt lär du dig hur metoder och arbetssätt skall användas i verkliga livet samtidigt som organisationen får värdefull hjälp att planera sin framtid.
Läs mer om utbildningen här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara