Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Front Desk english, Företagsuniversitetet

  • så tar du emot besökare och samtal på engelska
  • lär dig de rätta orden och fraserna
  • få förståelse för kulturella skillnader

Att ta emot utländska besökare eller samtal kräver kunskaper i engelska och förståelse för olika kulturella skillnader. En besökare som blir trevligt mottagen i receptionen eller i växeln får förtroende för företaget. Därför är du som arbetar i "front desk" en av företagets viktigaste medarbetare när det gäller att skapa ett gott intryck.

På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter, i reception och telefonväxel. Du får också veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationalitet.

Relaterade artiklar