Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Gasmätning

Behöver du lära dig mer om gasmätning? Då kommer vi till dig och lär dig hur du hanterar de instrument som ni använder för mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor. Eftersom utbildningen genomförs i den miljö där du hanterar brandskyddet varje dag, kan innehållet anpassas helt efter dina behov.

Mål

Utbildningen ska ge klarhet i varför du behöver mäta gaser och när och hur du ska mäta. Vi går även igenom olika begrepp och förkortningar.

Ämnesområden

  • Brandfarliga och explosiva varor
  • Olika typer av instrument för gasdetektering
  • Kalibreringskontroll
  • Mätsvårigheter

Avsedd för

Alla som ska kunna utföra gasmätningar, som till exempel räddningstjänstpersonal, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor.

Kontakt

Den här utbildningen genomför vi endast på plats på ert företag. Kontakta Marina Lindegren för ytterligare information och offert.

Relaterade artiklar