Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

GEM – Gemensamt Managementprogram

- Skräddarsytt utvecklingsprogram för högre chefer och specialister

Beskrivning

Specialanpassad utbildning för dig som är högre chef eller ledare på ledningsgruppsnivå, eller arbetar som kvalificerad specialist eller processledare. Utbildningen syftar till att vidga kunskaperna om affärsutveckling och verksamhetsförändring ur ett omvärldsperspektiv. Att öka kompetensen i strategiskt ledningsarbete och implementering. Att stärka det personliga ledarskapet och att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte. Du blir säkrare i din roll och stärker ditt eget ledarskap.

Programinnehåll:

  • Ledarskap – personligt förhållningssätt, självkännedom, leda andra, leda chefer, leda mångfald, låta andra leda, distansledarskap, leda ledningsgrupp och ledningsgruppsarbete, förändringsledning, hållbara ledare, livet och karriären, kommunikation och retorik
  • Strategi – strategisk analys, strategiimplementering
  • Ekonomi – affärsanalys och ekonomi, finansiell analys och planering, verksamhetsstyrning
  • Förändring – innovation och affärsutveckling
  • Omvärld – omvärldsanalys, globalisering, scenarioanalys och planering

Ett genomgående tema är att arbeta med deltagarnas verksamhets- och affärsutmaningar som kopplas direkt till utmaningar hos, och effekt för, deltagande företag.

För vem:

Programmet riktar sig till högre chefer samt kvalificerade specialister och processledare.

Omfattning:

5 moduler à 4½ dagar över en 6-8 månaders period.

Utbildningen är skräddarsydd för ett konsortium bestående av ABB, Folktandvården i Stockholm, Handelsbanken, Karolinska Universitetssjukhuset och Skandia, och vilar på Handelshögskolan i Stockholms akademiska plattform. Deltagarna utses av respektive organisation. Du får ta del av specialanpassade teorier och modeller som du enkelt kan tillämpa i praktiken. Efter utbildningen har du verktygen och inspirationen för att utöva framtidens ledarskap.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara