Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationGRI-certifierad utbildning

Tofuture erbjuder, som enda certifierad utbildningspartner i Norden, tvådagars certifierad utbildning i GRI:s ramverk.

Denna tvådagars kurs guidar dig genom processen att hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer. Utbildningsmaterialet kompletteras med praktiska och relevanta fallstudier från den nordiska marknaden för att du direkt ska kunna omsätta kursens lärdomar till praktisk och effektiv hållbarhetsrapportering.

Kursen fokuserar på de fem stegen i att hållbarhetsredovisa korrekt och effektivt. I kursen får du lära dig bland annat:
 
 • Hur du identifierar och kommunicerar med organisationens intressenter
 • De interna processerna bakom rapporteringen
 • Rapportens avgränsningar – hitta det mest relevanta för din organisation
 • Nyckeltal för hållbarhetsprestanda att översätta till affärsnytta
 • GRI:s principer för korrekt kommunikation

 • Dessutom täcker utbildningen GRI:s redovisningsprinciper, vikten av väsentlighetsanalysen och introducerar olika rapporteringspraxis och rapporteringsexempel särskilt riktat till kursdeltagarnas verksamheter.

  Det certifierade utbildningsprogrammet är avsett för de som ska börja med rapportering i enlighet med GRI: s riktlinjer, eller som önskar bli bättre på att förstå de processer som styr GRI-rapporteringen . Att delta i kursen kräver ingen tidigare erfarenhet, och erbjuder användbara insikter och praktisk hjälp också för de som redan har erfarenhet inom området. 

  Kursen ges på svenska med utbildningsmaterial på engelska; kursen kan även hållas på engelska om så önskas.

  Har du frågor om utbildningen, tveka inte att kontakta Henrik Weinestedt, ansvarig för kursen, på henrik.weinestedt@tofuture.eu eller 0708-132097
  Relaterade artiklar