Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grön IT utbildningar

Grön IT handlar om ITs miljöpåverkan och ITs möjligheter att bidra till en hållbar värld. ITs egen klimatpåverkan är idag större än hela flygindustrin. Samtidigt som IT genom t.ex. digitala möten och flexibelt arbete kan vara en del av lösningen på problemen. Inom Grön IT finns det så gott som alltid en positiv koppling mellan lösa miljöproblemen och spara pengar.

Jag som utbildar har över 20 års erfarenhet av Grön IT. Har bidragit i TCO- märkningen av IT produkter, tagit fram krav vid olika upphandlingar, skrivit Sveriges första bok om Grön IT och mycket mer. Har också betydande kunskap och erfarenhet om miljö och affärer vilket kommer till nytta i de flesta av mina utbildningar.

Mina utbildningar kan anpassas efter målgruppen och verksamheten. Det kan handla om ledningsdragningar på en halvtimme upp till två dagars med workshops. Genomgående vår du engagerande och professionella utbildningar från upplägg, bilder till muntligt genomförande.

Exempel:

Grön IT – problem att lösa, miljoner att spara En allmän och engagerande utbildning för alla. Den tar upp såväl problemen som den ekonomiska vinningen att göra något åt dem.

IT och klimatet – problematiska trender och lockande lösningar En utbildning som fokuserar på klimatdelen av ITs miljöpåverkan

En grön IT organisation

Hur kan det gröna arbetet läggas upp och drivas.

Grön IT för miljöansvariga

En heldags utbildning med workshops där problem, lösningar, krav vid upphandling, olika verktyg med mera gås igenom, workshopas och diskuteras. Ger en riktigt bra grund att stå på.
Relaterade artiklar