Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundkurs i EKG - EKG-Tjänst i Kristianstad AB

 • Vill Du göra EKG-provtagningen rolig och enkel?
 • Vill Du bättre förstå hur ett EKG fungerar?
 • Kan Du ta ett EKG utan störningar på t.ex. en "Parkinsonpatient"?
 • Kan Du se på EKG:t från vilken elektrod störningarna kommer från? Det är mycket enkelt.
 • Vad betyder aVL, I, -aVR, II osv? Från vilka elektroder kommer de olika avledningarna?
 • Kan Du skilja på en färsk och gammal hjärtinfarkt?
 • Vill Du veta hur man ser om ett EKG är normalt eller ej?
 • Detta och mycket, mycket mera tar vi upp på EKG-kursen.

Grundkursen som är på 2 dagar vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor, företagssköterskor, ambulanspersonal och andra yrkeskategorier som arbetar med EKG. Kursen är ej avsedd för biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi, sjuksköterskor med lång erfarenhet av EKG-tolkning från hjärtintensivavdelning samt läkare.

Kursledare och föreläsare är utbildningsledare Kjell-Åke Nilsson som är utbildad till både biomedicinsk analytiker och lärare inom klinisk fysiologi och har mycket lång erfarenhet av både EKG-provtagning och EKG-utbildning.

Grundkursen innehåller bland annat:

 • Retledningssystemet.
 • Bröst- och extremitetsavledningarna uppkomst och användning.
 • Elektrisk hjärtaxel
 • Hur man undviker störningar och felkällor.
 • Att tänka på vid elektrodplacering.
 • EKG-tagning.
 • Övervaknings-EKG.
 • EKG vid hjärtinfarkt.
 • Alla vanliga EKG-förändringar.
 • Enklare EKG-tolkning under handledning.

Grundkurserna arrangeras år 2012 för 22:a året.

Alla som arbetar med EKG-provtagning har glädje och nytta av denna EKG-kurs, såväl de som har liten erfarenhet som de som har arbetat med EKG i många år. Kursen är också det bästa sättet att få korrekta och enhetliga EKG-registreringar.

Du behöver inte lära dig från en EKG-bok eller via Internet (vilket är mycket svårt). På våra kurser får du allt förklarat på ett enkelt och intressant sätt av en kunnig och erfaren föreläsare.

Läkarföreläsningar om EKG tycker de flesta är svårt att riktigt förstå, då de oftast hålls på en alltför hög nivå.

Alla kurslokaler ligger centralt.

Kursavgift: 3.800:- exkl. moms. 
Kursmaterial (50-sidigt kurshäfte), kaffe och lunch ingår.

Vi har arbetat med EKG-kurser sedan 1991, utbildat mer än 8.000 personer och hållit över 600 kurser. Här är några kommentarer vi har fått:

 • Mycket intressant kurs. Mycket god pedagog. Roligt !!
 • Äntligen faller bitar på plats som jag länge undrat över.
 • Den roligaste och bästa kurs jag gått. Alla borde få gå kursen.
 • Mycket bra - lättförståligt - många "AHA-upplevelser".
 • Jag är överraskad över hur lättfattligt man kan göra en EKG-kurs.
 • Kanonbra kurs. Synd att jag inte gått den tidigare.
 • Mycket bra och genomtänkt kurs - på rätt nivå.
 • Nu skall det bli riktigt roligt att komma till jobbet och ta EKG.

Andra kommentarer: 
EKG-kursen har varit till mycket stor hjälp och glädje för oss. När vi nu har fått ytterligare kunskaper om hur EKG fungerar och avläses, har EKG-provtagningen blivit lättare och roligare. 

Det var en mycket intressant och nyttig kurs och vi unnar alla som arbetar med EKG att få möjlighet att deltaga i kursen. 


Elisabeth Sjölander
Undersköterska
Medicinavd. 17
Sollefteå
Gun Hartelius
Sjuksköterska
Krokslätts vårdcentral
Mölndal


Christer Henriksson
Ambulanssjukvårdare
Ambulansen
Stockholm 
Carina Redenby
Företagssköterska
Skånehälsan
Malmö

Välkommen med Din anmälan till en intressant och mycket lärorik kurs - anpassad till Dina förkunskaper!

Anmälningsblankett till grundkurser finns under Anmälningsblanketter.

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka eller faxa den till:

EKG-Tjänst 
Pilspetsvägen 7 
291 66 Kristianstad 
Tel: 044-22 94 88 
Fax: 044-22 95 85 

Relaterade artiklar