Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundkurs i KBT

Contars grundkurs i KBT är en självständig kurs men är också en förutsättning för start på Contars yrkesutbildning till samtalsterapeut.

Kursen ger dig en introduktion och orientering i viktiga områden inom kognitiv beteendeterapi. Du erhåller här viktiga verktyg du har nytta av i mötet med människor, i din profession så väl som till vardags.

Under kursens gång berörs följande teman: Introduktion till kognitivt förhållningssätt och den kognitiva modellen, psykologins historia och utveckling, introduktion till inlärningspsykologin, genomgång av den kognitiva triaden och hur en kognitiv terapisession är uppbyggd, introduktion till anknytningsteorin samt genomgång av terapeutiskt förhållningssätt och existentiellt perspektiv i terapin. Kursen arrangeras med jämna mellanrum och pågår under sex dagar utspritt över tre veckors tid.

Relaterade artiklar